THÔNG TIN ĐẶT TOUR

Xác nhận số chỗ và thông tin liên hệ


Vé du thuyền sông Hàn xem cầu rồng phun lửa

Thời gian: 1 ngày

Giá người lớn: 150,000 VNĐ

Giá trẻ em: 100,000 VNĐ

Giá em bé: 0 VNĐGiá tour:
1 người lớn x 150,000 VNĐ

+
0 trẻ em x 100,000 VNĐ

+
0 em bé x 0 VNĐ


Tổng cộng
150,000 VNĐ