THÔNG TIN ĐẶT TOUR

Xác nhận số chỗ và thông tin liên hệ


Tour Nha Trang tham quan 4 đảo 1 ngày

Thời gian: 1 ngày

Giá người lớn: 300,000 VNĐ

Giá trẻ em: 225,000 VNĐ

Giá em bé: 0 VNĐGiá tour:
1 người lớn x 300,000 VNĐ

+
0 trẻ em x 225,000 VNĐ

+
0 em bé x 0 VNĐ


Tổng cộng
300,000 VNĐ