THÔNG TIN ĐẶT TOUR

Xác nhận số chỗ và thông tin liên hệ


Tour Nha Trang 4 ngày 3 đêm

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Giá người lớn: 2,780,000 VNĐ

Giá trẻ em: 1,390,000 VNĐ

Giá em bé: 0 VNĐGiá tour:
1 người lớn x 2,780,000 VNĐ

+
0 trẻ em x 1,390,000 VNĐ

+
0 em bé x 0 VNĐ


Tổng cộng
2,780,000 VNĐ