THÔNG TIN ĐẶT TOUR

Xác nhận số chỗ và thông tin liên hệ


Tour Sơn Trà Ngũ Hành Sơn Hội An 1 Ngày

Thời gian: 1 ngày

Giá người lớn: 450,000 VNĐ

Giá trẻ em: 225,000 VNĐ

Giá em bé: 0 VNĐGiá tour:
1 người lớn x 450,000 VNĐ

+
0 trẻ em x 225,000 VNĐ

+
0 em bé x 0 VNĐ


Tổng cộng
450,000 VNĐ