THÔNG TIN ĐẶT TOUR

Xác nhận số chỗ và thông tin liên hệ


Combo Đêm Bà Nà năm 2019

Thời gian: Tour 1 ngày (Open tour)

Giá người lớn: 600,000 VNĐ

Giá trẻ em: 425,000VNĐGiá tour
0 trẻ em x 425,000VNĐ

+
1 người lớn x 600,000 VNĐ


Tổng cộng
600,000 VNĐ