THÔNG TIN ĐẶT TOUR

Xác nhận số chỗ và thông tin liên hệ


Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn – Trương Gia Giới từ Đà Nẵng (6N5Đ)

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Giá người lớn: 11,990,000 VNĐ

Giá trẻ em: 10,790,000 VNĐ

Giá em bé: 0 VNĐGiá tour:
1 người lớn x 11,990,000 VNĐ

+
0 trẻ em x 10,790,000 VNĐ

+
0 em bé x 0 VNĐ


Tổng cộng
11,990,000 VNĐ