THÔNG TIN ĐẶT TOUR

Xác nhận số chỗ và thông tin liên hệ


Tour đi bộ dưới biển Sea Trek Cù Lao Chàm 1 Ngày

Thời gian: 1 ngày

Giá người lớn: 1,450,000 VNĐ

Giá trẻ em: 1,160,000 VNĐ

Giá em bé: 300,000 VNĐGiá tour:
1 người lớn x 1,450,000 VNĐ

+
0 trẻ em x 1,160,000 VNĐ

+
0 em bé x 300,000 VNĐ


Tổng cộng
1,450,000 VNĐ