THÔNG TIN ĐẶT TOUR

Xác nhận số chỗ và thông tin liên hệ


Tour Ngũ Hành Sơn – Hội An 1 Ngày

Thời gian: 1 ngày

Giá người lớn: 380,000 VNĐ

Giá trẻ em: 19,000 VNĐ

Giá em bé: 0 VNĐGiá tour:
1 người lớn x 380,000 VNĐ

+
0 trẻ em x 19,000 VNĐ

+
0 em bé x 0 VNĐ


Tổng cộng
380,000 VNĐ