THÔNG TIN ĐẶT TOUR

Xác nhận số chỗ và thông tin liên hệ


Giá vé Bà Nà Hill năm 2019

Thời gian: 1 ngày

Giá người lớn: 750,000 VNĐ

Giá trẻ em: 600,000VNĐGiá tour
0 trẻ em x 600,000VNĐ

+
1 người lớn x 750,000 VNĐ


Tổng cộng
750,000 VNĐ