THÔNG TIN ĐẶT TOUR

Xác nhận số chỗ và thông tin liên hệ


Tour Cù Lao Chàm 2 Ngày 1 Đêm

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá người lớn: 1,200,000 VNĐ

Giá trẻ em: 600,000VNĐGiá tour
0 trẻ em x 600,000VNĐ

+
1 người lớn x 1,200,000 VNĐ


Tổng cộng
1,200,000 VNĐ