THÔNG TIN ĐẶT TOUR

Xác nhận số chỗ và thông tin liên hệ


Combo Vé Bà Nà Hill Mùa Đông năm 2019

Thời gian: 1 ngày

Giá người lớn: 900,000 VNĐ

Giá trẻ em: 700,000VNĐGiá tour
0 trẻ em x 700,000VNĐ

+
1 người lớn x 900,000 VNĐ


Tổng cộng
900,000 VNĐ