THÔNG TIN ĐẶT TOUR

Xác nhận số chỗ và thông tin liên hệ


Vé du thuyền sông Hàn xem cầu rồng phun lửa

Thời gian: 1 ngày

Giá người lớn: 120,000 VNĐ

Giá trẻ em: 100,000VNĐGiá tour
0 trẻ em x 100,000VNĐ

+
1 người lớn x 120,000 VNĐ


Tổng cộng
120,000 VNĐ